Stara indijščina I/2

Stara indijščina I/2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

V okviru predavanj: opisna slovnica vedske v protistavi s klasično staro indijščino (zaimkovna sklanjatev in števniški sistem), diahroni vpogled v nastanek in nadaljnji razvoj vedskega pronominalnega in števniškega sistema v kontekstu praindoiranščine ter ob primerjavi z drugimi relevantnimi arhaičnimi indoevropskimi jeziki v širšem kontekstu rekonstruiranega indoevropskega prajezičnega oblikoslovja pronominalnega sistema in števnikov.

V okviru vaj: Študenti uporabljajo in s tem utrjujejo znanja, pridobljena pri predavanjih iz opisne in historične slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta. Preko vodenega branja izvirnih proznih besedil si širijo besedišče in razumevanje ustroja stare indijščine, zlasti sintakse. Ob tem se spoznajo tudi s sistemom nominalnih zloženk in vedsko akcentuacijo.

- Goto, T. et al.: Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian background. Dunaj, 2013. COBISS.SI-ID - 65337954
- Mayrhofer, M.: Sanskrit Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen. 3. izd. Berlin: de Gruyter, 1978 in novejše izdaje. COBISS.SI-ID - 8681570
- Burrow, T.: The Sanskrit Language. Faber and Faber. London. (zadnja izdaja). COBISS.SI-ID - 199434240
- Repanšek, L.: devaś ca va asuraś caspardhanta. Berilo vedske proze – Vedic Prose Reader. Ljubljana, 2017. COBISS.SI-ID - 296652032
- Wackernagel, J.; Debrunner, A.: Altindische Grammatik I–III. Göttingen, 1896–1954. COBISS.SI-ID - 246794752, COBISS.SI-ID - 246796032,
- Thumb, A., Hauschild R.: Handbuch des Sanskrit I–II, 3. izd. Heidelberg, 1959. COBISS.SI-ID - 53853794
- MacDonell, A. A.: A Vedic Grammar for Students. Delhi, 1916. COBISS.SI-ID - 164696579
- Ziegler, S.: Klassisches Sanskrit. Wiesbaden, 2013. COBISS.SI-ID - 64263010
- Repanšek, L.: Učbenik klasičnega sanskrta. Ljubljana, 2022. COBISS.SI-ID - 136027139