Socialna zgodovina

Socialna zgodovina

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Predmet se osredotoča na socialno zgodovine Evrope v 20. stoletju. Pri tem se pregleda glavne procese, ki so značilni za razvoj evropskih družb: socialna država, življenjska doba in z njo povezane rodnost in smrtnost, migracije, delo, družina, izobraževanje, prepad med ruralnim in urbanim ter drugi. Pri vsaki izmed tem se naredi pregled zgodovinskih korenin vsakega izmed procesov značilnih sodobnost. Teme se obravnavajo pri celotni geografski vertikali, hkrati pa se glede na različna obdobja, ki so jih usmerjali zlasti politična in gospodarska stanja v določenih predelih Evrope, obravnava vsako temo v specifičnem prsotorskem/časovnem kontekstu.

- Tomka, Bela. A Social History of Twentieth Century Europe. London: 2013. COBISS.SI-ID - 54007138
- Pirkovič, Jelka. "Kaj je urbanizem 19. stoletja na Slovenskem?." Kronika (Ljubljana) letn. 31. št. 1 (1983) str. 27-45, COBISS.SI-ID – 8221696.
- Studen, Andrej. Delavstvo, alkoholizem in delavske gostilne v dobi meščanstva. V: Podobe modernizacije : poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju, Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 COBISS.SI-ID - 247438592, str. 213-248)
- Predavanja.