Prevajanje 2

Prevajanje 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, izr. prof. dr. Šabec Maja

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov in virov pri prevajanju.
Prevajanje književnih besedil iz španščine v slovenščino.
Splošni in specifični problemi prevajanja umetnostnih besedil.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in prevodom.
Slogovne in žanrske specifike umetnostnih besedil.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju umetnostnih besedil povzročajo največ težav.
Analiza, primerjava, vrednotenje prevodov.

CORPAS PASTOR, G. (ed.) (2000): Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción. Granada: Comares COBISS.SI-ID - 18543970
GARCÍA YEBRA, V. (1982): Teoría y práctica de la traducción, 2 tomos. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 29447427
GARCÍA YEBRA, V. (2004): Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 31399266
GROSMAN, M. e tal. (1997): Knjževni prevod. Ljubljana: FF
HURTADO ALBIR, A. (2001): Traducción y traductología. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 27618914
MIGUEL, Elena de (ur.) (2009): Fronteras de un diccionario: las palabras en movimiento, (Cilengua, 3). San Millán de la Cogolla: Instituto historia de la lengua. COBISS.SI-ID - 38602082
MOYA, Virgilio (2004): La selva de la traducción. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 48393826
NEWMARK, Peter (1992): Manual de traducción. Madrid: Cátedra-Lingüística COBISS.SI-ID - 27581282

Enojezični španski slovarji (npr. Diccionario de la lengua española - Real Academia Española COBISS.SI-ID - 102272003 , Diccionario panhispánico de dudas – RAE COBISS.SI-ID - 32115554 , Gran diccionario de uso del español actual SGEL COBISS.SI-ID - 8562993 , Diccionario de uso del español actual CLAVE COBISS.SI-ID - 5094033 , Diccionarios VOX, Larousse in drugi)
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU, DZS
Slovenski pravopis (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU