Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil

Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Prevajanje poslovnih in političnih besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Študent oz. študentka se uvaja v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.
Seznanitev študentov z naslednjimi besedilnimi vrstami: promocijska besedila, spletne strani, oglasi za delovna mesta, curriculum vitae, politični govori in pisma.
Analiza zgoraj navedenih tekstov.
Kontrastivna analiza besedilnih vrst.
Primerjava različnih prevajalskih strategij.
Pisanje komentarja k prevodu (seminarska naloga).

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja.
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2009. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 13878066
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.?
5. For decoding tasksKrek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID – 217361664
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 251196416, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS. COBISS.SI-ID - 38260224.
7. Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 38260224
8. Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 1995. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 48719360

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.