Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil

Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz slovenščine v angleščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Obravnavani bodo naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevod pogostih besednih zvez
- dosledno in natančno prevajanje vseh komponent leksikalnega pomena
- upoštevanje vezljivostnega in slogovnega pomena
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- prevajanje metafor in idiomov
- registri in stopnja formalnosti
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2009. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 12293945 2nd ed.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.?
5. For decoding tasksKrek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID – 217361664
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 251196416, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS. COBISS.SI-ID - 38260224.
7. Grad, A., H. Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 38260224
8. Grad, A., R. Škerlj, N. Vitorovič. 2004. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 215174400

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.