Obča zgodovina 19. stoletja

Obča zgodovina 19. stoletja

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na globalnih demografskih, gospodarskih, družbenih in kulturnih procesih, kot so demografska revolucija, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje) in migracije (oblike in smeri), agrarna revolucija, protoindustrija, industrijska revolucija, nastanek narodnih trgov in kolonialistična politika, spremembe v strukturi razredov in stanov, razvoj meščanstva (s posebnim poudarkom na razvoju novih poklicev in meščanske poklicne kulture 19. stoletja ter meščanske sociabilnosti), nacionalna gibanja in nacionalizacija množic, liberalizem in nastanek množičnih političnih strank, žensko politično gibanje, sekularizacija, pojav antisemitizma in rasizma.