Nemški jezik v praksi I

Nemški jezik v praksi I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. Winkler Bernhard

Aktualne, družbeno relevantne in kontroverzne teme iz različnih področij: politika, družba in socialne tematike, migracije, nacionalna in evropska identiteta, izobraževanje, tehnika, medicina, zdravstvo, raziskovanje itd. S temi tematikami se ukvarjamo pri vajah na podlagi ustreznih informativnih in mnenjskih besedil iz nemških časopisov in revij, ki jih beremo, povzemamo, komentiramo in o njih razpravljamo.

Vsak študent oziroma študentka si izbere tematsko težišče, na katerega pripravi polurno učno enoto, glosar z osnovnim besediščem in pisnim ekspozejem (povzetek problema in oblikovanje lastnega stališča).

Reader z besedili iz nemških tiskanih in elektronskih medijev na aktualne in družbeno relevantne teme. Izbor besedil pripravi izvajalec/izvajalka predmeta na začetku semestra.