Moderna in sodobna kitajska literatura

Moderna in sodobna kitajska literatura

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. Grčar Mina, prof. dr. Rošker Jana

a) Specifične značilnosti sodobne kitajske literarne teorije. Analiza politično pogojenih ideoloških elementov in njihovih sprememb v literaturi druge polovice 20. stoletja.
b) Pregled in analiza sodobne kitajske književnosti (najvidnejši avtorji in avtorice ter temeljna literarna dela), ki temelji na interpretaciji v luči posamičnih zgodovinsko pogojenih političnih, filozofskih in estetskih smernic.
c) Poudarek je na prepoznavanju literarnih elementov, ki so nastali v prvih desetletjih 20. stoletja zlasti pod vplivom ruskega socialnega realizma in smernic Mao Zedongovega Yan'anskega govora o literaturi in umetnosti in na prepoznavanju temeljnih iztočnic ideološkega preobrata, do katerega je prišlo v 90ih letih pod vplivom Deng Xiaopingove politike liberalizacije in odpiranja Kitajske navzven.
d) Pregled in analiza moderne in sodobne kitajske književnosti od druge polovice 20. stoletja do pričetka 21. stoletja (najpomembnejši predstavniki in njihova dela), kar vključuje tudi vplive osrednjih ruskih, kasneje pa zahodnih, literarnih tokov.

Različni aktualni kitajski članki iz vodilne kitajske strokovne literarnoteoretske revije »Wenxue yanjiu« (Raziskovanje književnosti).
- Alber, J. Charles. 2004. Embracing the Lie: Ding Ling and the Politics of Literature in the People's Republic of China. Westport: PraegerPublishers.
- Chi, Pang-Yuan and Der-Wei Wang, David, ur. 2000: Chinese Literature in the Second Half of a Modern Century – A Critical Survey. Bloomington and Indianapolis: Indiana UniversityPress.
- Duke, S. Michael, ur. 1985. Contemporary Chinese Literature – An Anthology of Post-Mao Fiction and Poetry. New York: M. E. Sharpe.
- Kinkley, C. Jeffery 1985. After Mao: Chinese Literature and Society, 1978–1981. Massachusetts: Harvard University Press.
- Kong, Shuyu. 2005. Consuming Literature: Best Sellers and the Commercialization of Literary Production in Contemporary China. Stanford, California: Stanford University Press.
- Link, Perry. 2000.The Uses of Literature – Life in the Socialist Chinese LiterarySystem. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Yang, Xiaobin. 2002. Chinese Postmodern – Trauma and Irony in Chinese Avant-Garde Fiction. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Zhao, Henry & Chen, Yanbing, ur. 2000.Fissures (Chinese Writing Today). Massachusetts: Zephyr Press& The Today Literary Foundation.