Literarna interpretacija

Literarna interpretacija

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Vsebina

Predmet podaja zgoščen pregled vloge in pomena interpretacije v literarni vedi ter različnih metod in pristopov k literarnim besedilom. Interpretativnoanalitične pristope povezuje z literarnozgodovinskimi tako, da se posveča konkretnim besedilom, predvsem njihovi umetniški posebnosti/nenavadnosti, celosti in ne/ponovljivosti. Predmet nudi študentom in študentkam možnost primerjave interpretacije tradicionalnih (npr. Dve otvi F. Levstika) in sodobnih besedil, npr. A. Ihana, M. Jesiha, M. Komelja, M. Vidmar, U. Zupana ter novejša dramska besedila (npr. D. Jovanoviča in M. Zupančiča). Od proznih ustvarjalcev se bodo analize ukvarjale z deli V. Bartola, A. Blatnika, B. Bojetu, M. Dekleva, P. Glavan, E. Filipčiča, E. Flisarja, D. Jančarja, F. Lainščka, L. Kovačiča, T. Kramolca, V. Möderndorferja, N. Pirjevec, S. Porle, A. Rebula, M. Rožanca, Z. Simčiča, D. Smoleta, M. Sosiča, M. Tomšiča, J. Virka, V. Zupana ... ter (sprotnimi) novejšimi romani.