Katalonščina 3

Katalonščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišca in na sledecih slovnicnih poglavjih:
- glagolski casi: Preterit pluscuamperfet d´indicatiu i de subjuntiu; concordança del participi; condicional compost d´indicatiu.
- odvisni govor
- modismi
Poglavja s podrocja civilizacije, zgodovine in kulture:
- Poglavja iz katalonske literature.

- Curs de llengua catalana. Nivell intermedi 1, 2 i 3. Barcelona: Castellnou, 2004.COBISS.SI-ID – 31204450, COBISS.SI-ID – 31204962, COBISS.SI-ID - 31204706
- Gramatica : Totes les regles de la gramatica catalana.. Barcelona: Primera Plana, 1998. COBISS.SI-ID - 11936866
- Llengua catalana. Nivell llindar 3. Vic: L'Alber, 2002. COBISS.SI-ID - 25556834
- Verbs catalans: Tots els verbs catalans conjugats. Barcelona: Primera plana, 1998. COBISS.SI-ID - 11937122

Dodatna in priporočena literatura:
- Catala facil. Curs basic per a catalanoparlants. Editorial Moia: J. Ruaix, 1992.
- Catala per a adults. Primer nivell. Vic: Eumo, 1990.