Japonska glasba 2

Japonska glasba 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hrvatin Klara

Poudarek na obdobju razvoja japonske glasbe od obnove Meiji dalje. Glavne značilnosti obdobij: od leta 1868 do leta 1945, obdobje od leta 1945 naprej, popularna glasba, tradicionalna glasba v 20. stoletju. Na primeru najpomembnejšega japonskega skladatelja 20. stoletja Toruja Takemitsuja se študentje seznanijo z »dvojnostjo« - soobstojem japonske kot tudi zahodne glasbe, skozi katero se je razvila japonska sodobna glasba.

- Wade, Bonnie C. Music in Japan: Experiencing Music, Expressing Culture. Oxford University Press, 2005.
- Burt, Peter. The music of Toru Takemitsu. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Takemitsu, Toru. Confronting Silence. Barkeley: Fallen Leaf Press, 1995.
- Takemitsu, Toru. Ki no kagami, sogen no kagami. Tokyo: Shincho Sha, 1975.
- Oto (Sounds): Documentary – Soundtracks of composer Toru Takemitsu. 2010. Tokyo, NHK. DVD.
- Toru Takemitsu: My Way of Life. 2010. Tokyo, NHK. DVD.