Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine

Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. Načeloma se vsako leto obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo uresničitev zadanih ciljev.

Je vsakokrat odvisna od obravnavanega vsebinskega sklopa in je ni mogoče taksativno našteti.