Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo v skladu z njihovim znanstvenim in pedagoškim pomenom in raziskovalnim interesom profesorja in študentov.

Odvisna od izbranih tem. It depends on selected topics./
Ryrie, Alec: European Reformations, Houndmills, Basingstoke, 2006, 300 str. Marshall, Peter: Reformation England 1480-1642, London-New York, 2012, 258 str.; C. Scott Dixon,: Contesting Reformation, Maldern, 2012, 228 str; Leppin, Volker: Martin Luter., Ljubljana, 2017, 347 str.