Hetitščina I/2

Hetitščina I/2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka, prof. dr. Zorman Marinka

Hetitščina sinhrono. Pri vajah bere transliterirana besedila in poglablja znanje hetitske opisne slovnice (klinopisni zlogovni zapisi, fonemski sestav, stavčna fonetika = sandhi, samostalniški, pridevniški in zaimkovni deklinativni vzorci, glagolski sistem, druge besedne vrste, temeljne skladenjske strukture) in poznavanje historičnega razvoja hetitskega jezika. Po prehodu na branje transkribiranih besedil poglablja znanje o problematiki, ki jo predstavljajo zlogovni zapisi, in o sinhronem hetitskem sestavu nasploh.

Hetitščina diahrono. Razvoj praide. fonemskega sestava prek praanatolskega stanja v hetitščino s posebnim ozirom na soodvisnost vokalne/konzonantne kvalitete in akcenta. Praanatolski *o. Vprašanje kentum-satem refleksov v anatolskih jezikih. Vprašanje *H2 in *H3 v anatolskih jezikih. Praide. labiovelari v anatolskih jezikih.

- Furlan, M., Fonetični razvoj od praindoevropščine do hetitščine: priročnik. Ljubljana, 2018. COBISS.SI-ID - 67937634
- Melchert, C. H., Hittite Vocalism – Per una Grammatica Ittita. Ur. O. Carruba, Pavia, 1992, str. 181–196. COBISS.SI-ID - 13849186
- Friedrich, J., Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 119 str. COBISS.SI-ID - 9162338, COBISS.SI-ID - 26377826
- Friedrich, J., Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952–1966, 477 str. COBISS.SI-ID - 50523136
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str. COBISS.SI-ID - 39982690
- Warren. H. Held, Jr., William Schmalstieg, Janet E. Gertz, Beginning Hittite. Columbus, 1987, 218 str.
- Rüster, M., Neu, E, Hethitisches Zeichenlexikon. Wiesbaden, 1989, 388 str. COBISS.SI-ID - 13841506
- The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– / COBISS.SI-ID - 35376738
- Kimball, S. E., Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999, 456 str. COBISS.SI-ID - 164701443
- Melchert, C., Anatolian Historical Phonology. Amsterdam - Atlanta, 1994, 457 str. COBISS.SI-ID - 2954082
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str. COBISS.SI-ID - 40520290

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.