Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, doc. dr. Repanšek Luka

Slušatelj se seznani z indoevropskim sistemom soglasnikov, sistematiziranih po mestu izgovarjave; seznani se z indoevropsko besedo, naglasom, zlogom, prevojem. Pri vajah se slušatelj uči prepoznavati določen jezikovni pojav, npr. prevoj in razvoj soglasnikov, v različnih historičnih jezikih in ugotavlja, v katerih jezikih se pojavljajo bistvena odstopanja.

Michael Meier-Brügger, Indo-European Linguistics. Berlin: de Gruyter, 2003. Str. 96–158.