Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Slušatelji se seznanijo z izrazjem in simboli, z zgodovino stroke, s pregledom indoevropskih jezikov in z metodami rekonstrukcije
indoevropskega prajezika. Od indoevropske fonetike spoznajo sistem samoglasnikov.
Pri vajah se slušatelj uči na podlagi rekonstruiranega indoevropskega izhodišča predvideti razvoj samoglasnikov v posameznih historičnih jezikih.

•Michael Meier-Brügger, Indo-European Linguistics. Berlin: de Gruyter, 2003.
•Eva Tichy, A Survey of Proto-Indo-European. Hempen Verlag Bremen, 2006.
•Benjamin W. Fortson IV, Indo-European Language and Culture: An Introduction. Blackwell
Publishing, 2004.