Glagolska morfosintaksa

Glagolska morfosintaksa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

1. osnove besedotvorja glagola
2. defektivni glagoli
3. vidske opozicije v francoščini: (dovršnost/ nedovršnost, perfektivnost/ imperfektivnost, sekantnost/nesekantnost, inkohativnost/terminativnost, semelfaktivnost/iterativnost, progresivnost, razni načini izražanja vidskih opozicij v jeziku)
4. pomožni glagoli (izbira pomožnika za izražanje dejanja ali stanja)
5. povratni glagoli (sklad preteklega deležnika)
6. raba glagolskih časov in naklonov za različna časovna obdobja in za izražanje različnih odnosov med glagolskimi procesi:
- présent
- passé simple, passé composé, imparfait
- dvojno sestavljene glagolske oblike
- plus-que-parfait, passé antérieur in izražanje preddobnosti
- izražanje prihodnosti: futur (proche, simple, antérieur), présent in drugo
- glagolske oblike v gnomični rabi
- stilistična raba glagolskih oblik
- osnovna raba naklonov
- sosledica časov

7. pomen in raba neosebnih glagolskih oblik: deležnik (sedanji, pretekli, sestavljeni pretekli), deležje, nedoločnik

Y. Delatour et al. (več izdaj): Nouvelle grammaire du français. Pariz: Hachette COBISS.SI-ID - 515191071
H. Sensine (več izdaj): L'emploi des temps en français. Pariz: Roudil. COBISS.SI-ID - 67574882