Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Diplomsko delo se dela pod mentorskim vodstvom, pri čemer se njegove metode in koncept dela predstavi na seminarskem delu v sklopu predmeta Metodološki seminar za diplomsko delo. Vsebovati mora uvod, delovno hipotezo, metodološki pristop, interpretacijo rezultatov, zaključek in sklep, navedbo uporabljenih virov in literature. Študent dokončano nalogo zagovarja pred komisijo, deloma v kitajskem jeziku.

Literatura s področja diplomskega dela