Antična filozofija 1

Antična filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Anticna grška filozofija od Talesa do Aristotela.
1. Filozofija: Ime, pojem, zacetki. Kaj je anticna grška filozofija: resnica in vrednote.
2. Družba in kultura v Grciji od 7. do 5. stol. Mit in mišljenje: kozmogonija, teogonija, antropogonija. Homer, Heziod, orfiki.
3.Predsokratiki: izvorno mišljenje. Physis, logos, aletheia, ethos, nastajanje in minevanje.
4. Miletska šola: Tales in Anaksimander. Pitagoras in pitagorejci.
5. Heraklit in moc logosa; Parmenid in eleatska šola: jezik, bit, resnica.
6. Razvoj predsokratske filozofije: teorija prvin ali elementov. Nauk o postajanju, kozmologija. Empedokles. Anaksagorov nauk o umu, Levkip-Demokritova teorija atomov.
7. Atenska kultura od Solona do Sokrata. Sofisti: Protagoras, Gorgias; clovek in kozmos, narava in postava; retorika in politika. Grška znanost: zgodovinopisje, matematika, medicina idr.
8. Sokrates: Sokratovo vpraševanje po bistvu; dialog, dialektika in opredeljevanje; vrlina je vedenje. Sokratske šole.
9. Platon in Akademija: Platonov nauk o pralikih (“idejah”) - dialektika kot "kraljevska znanost"; filozofija kot paideia: etika; filozofija narave; mythos in umetnost.
10. Aristoteles in peripateticna filozofija: vzpostavitev filozofije kot znanosti (episteme): silogistika in dialektika, fizika in metafizika, kozmologija in psihologija, etika in retorika; poetika.