Contact

+386 1 2411 344
Andreja.retelj@ff.uni-lj.si

Cabinet

317

Department of German, Dutch and Swedish

Asst. Prof. Andreja Retelj

Študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2014 zaposlena kot učiteljica nemščine na Gimnaziji Novo mesto. Od 2012 asistentka za didaktiko nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od novembra 2014 zaposlena na Filozofski fakulteti. Študijska in raziskovalna bivanja: Bayreuth (september 2002-junij 2003), Regensburg (avgust 2004) Göttingen (julij, avgust 2006), Mannheim (3.1.-13.1., 15.7.-15.8. 2016), Schwäbisch Hall (19.6-3.7. 2016).

Članstva v združenjih

 • članica projektne skupine Umeščanje izpitov tujih jezikov v Skupni referenčni okvir pri RIC
 • predsednica Državne predmetne komisije za splošno maturo za nemščino
 • članica Razvojne skupine za e-nemščino pri Zavodu RS za šolstvo
 • članica združenja EALTA (European Association of Language Testing and Assessment)
 • članica SOEVG
 • DLL tutorka pri Goethe Institutu

 Projekti

 • Retelj, A. (2016). Prednosti računalniško podprtega pristopa k učenju besedišča v tujem jeziku : primer slovenskih gimnazijcev pri pouku nemščine kot tujega jezika. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, sept./okt./nov. 2016, letn. 24, št. 3, str. 121-131.
 • Retelj, A. (2016). Vplivi različnih pristopov na razvoj tujejezične leksikalne zmožnosti. Pedagoška obzorja, letn. 31, št. 1, str. 55-69.
 • Retelj, A. (2015). Interessenförderung im DaF-Unterricht durch Methodenvelfalt? : eine empirische Untersuchung. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, ISSN 1803-4411, 2015, jg. 8, nr. 2, str. 116-134.
 • Retelj, A. (2015). Poučevanje strategij za učenje besedišča pri pouku nemščine v slovenskih gimnazijah. Vestnik za tuje jezike, let. 7, 1 (2015), str. 255-266)
 • Retelj, A. (2015). Razvoj leksikalne zmožnosti pri učenju nemščine v srednji šoli: primerjava komunikacijskega pristopa in pristopa CLIL. V Klemenčič, Eva in Mojca Rožman (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 1-2: Od otroštva do novejših strategij znanosti VI, Pedagoški inštitut, str. 167-180. 
 • Retelj, A. (2015). Student teachers' practical teaching experiences during the German language teacher education program in Slovenia. V: 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Slavic Studies, 7-9 May, 2015, Sarajevo. AKBAROV, Azamat (ur.). Language assessment for multilingualism : promoting linguistic diversity and intercultural communication : book of abstracts, (International Burch University publications, no. 21), (International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2233-1336). Sarajevo: International Burch University, 2015, str. 138.
 • Retelj, A. (2015). Unterrichtssprache Deutsch von der ersten Deutschstunde an - Illusion oder Realität?. V: VALENČIČ ARH, Urška (ur.), ČUDEN, Darko (ur.). V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 311-320, 413-414.
 • Retelj, A. (2015). Pouk tujih jezikov v luči e-gradiv in e-storitev : od poučevanja do učenja tujega jezika z IKT. Vzgoja in izobraževanje, letn. 46, št. 2/3, str. 73-78.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon