Oddelek za arheologijo

Doc. dr. Borut Toškan (AR1 Arheologija okolja) - sprememba lokacije izpita

Doc. dr. B. Toškan obvešča, da bo izpit v petek, dne 16. 2. 2024, potekal na lokaciji Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (soba 409) in ne na NTF UL, kot je bilo prvotno napovedano.

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič