Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo, 13. 1. 2023

V petek, 13. 1. 2023, bo knjižnica odprta do 11:00.

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin