Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Univerzitetni študijski program prve stopnje Sinologija

Vsebine

Temeljni cilji programa so nuditi študentom in študentkam sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanim s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Kritično branje in pisanje 0 0 60 0 6 celoletni
Razvoj kitajske pisave 60 0 0 0 7 celoletni
Sodobna kitajščina 1 120 0 120 0 20 celoletni
Sodobna kitajščina 1 fonetika 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna kitajščina 1 konverzacija 0 0 60 0 7 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 0 0 30 0 6 celoletni
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 8 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Kitajska filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Kitajska literatura 30 30 0 0 6 celoletni
Metodologija medkulturnih raziskav 0 0 60 0 6 celoletni
Moderna Kitajska 30 30 0 0 6 celoletni
Moderni teoretski diskurzi 15 15 0 0 3 letni
Sodobna kitajščina 2 0 0 180 0 12 celoletni
Sodobna kitajščina 2 konverzacija 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 zimski, letni
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 0 0 60 0 6 zimski
Izbrane teme iz tajvanskih študij 30 30 0 0 6 celoletni
Jezikovne tehnologije 0 60 0 0 6 celoletni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 8 celoletni
Kitajska umetnost 30 30 0 0 6 celoletni
Metodološki seminar za diplomsko delo 0 60 0 0 6 celoletni
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 0 0 30 0 3 zimski
Sodobna kitajščina 3 0 0 120 0 12 celoletni
Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje 0 0 60 0 6 celoletni
Teorija in praksa prevajanja 0 0 60 0 6 celoletni
Tradicija in moderna 0 0 60 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 zimski, letni
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 0 0 60 0 6 zimski
Izbrane teme iz tajvanskih študij 30 30 0 0 6 celoletni
Jezikovne tehnologije 0 60 0 0 6 celoletni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka