Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Univerzitetni študijski program prve stopnje Japonologija

Vsebine

Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja: poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh; poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih; zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah; poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo; odprtost v stikih z drugimi kulturami; kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur; zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Japonski jezik v praksi 1 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna japonščina 1 60 0 240 0 18 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 0 0 30 0 6 celoletni
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Japonska glasba 3 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 4 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni predmet - splošni 1 0 0 0 0 6
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 letni
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Japonski jezik v praksi 2 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna japonščina 2 60 0 180 0 18 celoletni
Uvod v japonsko jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v japonsko jezikoslovje 2 0 0 30 0 3 letni
Uvod v zgodovino Japonske 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Japonska glasba 3 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 4 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni predmet - splošni 1 0 0 0 0 6
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 letni
Kitajska umetnost 30 30 0 0 6 celoletni
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diplomsko delo z zagovorom 0 0 0 0 6 letni
Japonska družba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska družba 2 0 0 30 0 3 letni
Sodobna japonščina 3 60 0 150 0 15 celoletni
Uvod v japonsko književnost 1 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v japonsko književnost 2 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 18
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni predmet - splošni 1 0 0 0 0 6
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 letni
Japonska glasba 3 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 4 0 0 30 0 3 letni
Kitajska umetnost 30 30 0 0 6 celoletni
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka