Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Študijski program druge stopnje Sinologija

Vsebine

V sklopu magistrskega študija so temeljni cilji programa utrjevanje, razvoj, nadgradnja in specializacija sposobnosti razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških oziroma družboslovnih vsebin.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske literature 30 30 0 0 6 celoletni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 1 15 15 0 0 3 zimski
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Klasična kitajščina 1 0 0 60 0 8 celoletni
Politika, družba, ekonomija 0 0 60 0 8 celoletni
Postopki, strategije in metode prevajanja 0 0 60 0 6 celoletni
Sodobna kitajščina 4 0 0 60 0 8 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Etničnost in nacionalizem na Kitajskem 0 0 60 0 6 celoletni
Kitajska estetika 0 0 60 0 6 celoletni
Poslovna kitajščina 0 0 60 0 6 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Bralni seminar 0 0 60 0 6 celoletni
Izbrana poglavja iz kitajske filozofije 30 30 0 0 8 celoletni
Klasična kitajščina 2 0 0 60 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 17 celoletni
Metodološki seminar za magistrsko delo delo 0 60 0 0 6 celoletni
Zaključni izpit 0 0 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Etničnost in nacionalizem na Kitajskem 0 0 60 0 6 celoletni
Kitajska estetika 0 0 60 0 6 celoletni
Poslovna kitajščina 0 0 60 0 6 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka