Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Študijski program druge stopnje Japonologija

Vsebine

Temeljni cilj drugostopenjskega programa je nuditi študentom poglobljeno poznavanje jezika v različnih kontekstih rabe in s tem obvladovanja aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot tudi ustnega komuniciranja v japonskem jeziku ter poglobljeno poznavanje ključnih kulturoloških in družboslovnih vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje bo diplomantom omogočilo neposreden in kritičen dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko ter razumevanje relevantnih pojavov v širšem družbenem in kulturnem kontekstu ter sposobnost aktivnega samostojnega odzivanja nanje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Analiza in prevajanje medijskih besedil 0 60 0 0 6 zimski
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1 0 60 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 36
Zunanji izbirni predmeti 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Epistemologija japonološkega raziskovanja 15 15 0 0 3 zimski
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 letni
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2 0 60 0 0 6 zimski
Magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 24 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 18
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa 0 30 0 0 6 zimski
Epistemologija japonološkega raziskovanja 15 15 0 0 3 zimski
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 letni
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni

Sodelavke in sodelavci oddelka