Predstavitev programov 1. stopnje

Prvostopenjski študijski programi trajajo 3 leta (6 semestrov) in skupno obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS, in sicer:

 • enopredmetni programi: 180 ECTS
 • dvopredmetni programi: 90 ECTS (nujna vezava z drugim dvopredmetnim programom).

Po zaključenem prvostopenjskem študiju lahko študenti v okviru Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje na drugostopenjskih študijskih programih.

Študijski programi na prvi stopnji

Enopredmetni

 • Anglistika
 • Antični in humanistični študiji
 • Arheologija
 • Bibliotekarstvo in informatika
 • Etnologija in kulturna antropologija / Ethnology and Cultural Anthropology
 • Filozofija
 • Geografija
 • Germanistika / Germanistik
 • Japonologija
 • Muzikologija
 • Pedagogika in andragogika
 • Prevajalstvo
 • Primerjalna književnost in literarna teorija
 • Psihologija / Psychology
 • Sinologija
 • Slovenistika
 • Sociologija kulture
 • Umetnostna zgodovina
 • Zgodovina

Dvopredmetni

 • Anglistika
 • Bibliotekarstvo in informatika
 • Češki jezik in književnost
 • Etnologija in kulturna antropologija
 • Filozofija
 • Francistika
 • Geografija
 • Nemcistika / Germanistik-Doppelfachstudium
 • Grški jezik, književnost in kultura
 • Italijanski jezik in književnost
 • Japonologija
 • Južnoslovanski študiji
 • Kulture vzhodne Azije
 • Latinski jezik, književnost in kultura
 • Pedagogika in andragogika
 • Polonistika
 • Primerjalno jezikoslovje
 • Primerjalno slovansko jezikoslovje
 • Primerjalna književnost in literarna teorija
 • Rusistika
 • Slovakistika
 • Slovenistika
 • Sociologija
 • Splošno jezikoslovje
 • Španski jezik in književnost
 • Umetnostna zgodovina
 • Zgodovina

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

Piškotki Politika zasebnosti

Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...