Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Magistrski študij

Oddelek za azijske študije na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Japonologija, dvopredmetni študijski program Japonologija in enopredmetni študijski program Sinologija.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Oglejte si tudi Pravilnik o zaključku študija na programih druge stopnje, druge pravilnike o študiju na Filozofski fakulteti ter magistrski red.

Sodelavke in sodelavci oddelka