Terenske vaje I

Terenske vaje I

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Dražil Gregor, asist. Vidmar Vladimir, izr. prof. dr. Žerovc Beti

Vsebina

Vsebine so vezane na predavanja (pregledi in izbrana poglavja slovenske in obče umetnosti, usmeritveni strokovni predmeti) in seminarje, vendar se obenem fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem v stroki (trenutni spomeniškovarstveni posegi, nova odkritja na terenu, pomembne razstave itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretična znanja, ki jih prejmejo pri predavanjih in seminarjih, uporabljajo v praksi in jih aplicirajo ob analizi izbranih spomenikov. Lokacije so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno umetnostnozgodovinsko problematiko (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, notranja oprema, umetna obrt; kronološko od antike do sodobnosti), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (topografski, kronološki, konservatorski, muzeološki slogovni, morfološki, ikonografski itd.).