Seminar iz sodobne obče zgodovine

Seminar iz sodobne obče zgodovine

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Vsebina

Vsebina seminarja se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina seminarja so različna vprašanja iz sodobne obče zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja obče zgodovine od leta 1918 dalje.