Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Dodiplomski študij

Oddelek za azijske študije na prvi stopnji študija izvaja štiri programa: enopredmetni študijski program Sinologija, dvopredmetni študijski program Kulture Vzhodne Azije, enopredmetni študijski program Japonologija in dvopredmetni študijski program Japonologija.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Oglejte si tudi Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, druge pravilnike o študiju na FF ter diplomski red.

Staff