Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Študijski program druge stopnje Sinologija

Content

V sklopu magistrskega študija so temeljni cilji programa utrjevanje, razvoj, nadgradnja in specializacija sposobnosti razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških oziroma družboslovnih vsebin.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Selected Chapters in Chinese Literature 30 30 0 0 6 celoletni
Selected Topics in Chinese Art 1 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics in Chinese Art 2 15 15 0 0 3 letni
Classical Chinese 1 0 0 60 0 8 celoletni
Politics, Society, Economics 0 0 60 0 8 celoletni
Procedures, Strategies and Methods of Translation 0 0 60 0 6 celoletni
Chinese Language 4 0 0 60 0 8 celoletni
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ethicism and Nationalism in China 0 0 60 0 6 celoletni
Chinese Aesthetics 0 0 60 0 6 celoletni
Business Chinese 0 0 60 0 6 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Reading Seminar 0 0 60 0 6 celoletni
Chinese Philosophy - Selective Topics 30 30 0 0 8 celoletni
Classical Chinese 2 0 0 60 0 6 celoletni
Master Thesis 0 0 0 0 17 celoletni
Methodological Seminar for Master Thesis 0 60 0 0 6 celoletni
Final Examination 0 0 0 0 5
Elective subjects 1 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ethicism and Nationalism in China 0 0 60 0 6 celoletni
Chinese Aesthetics 0 0 60 0 6 celoletni
Business Chinese 0 0 60 0 6 celoletni

Staff