Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Študijski program druge stopnje Japonologija

Content

Temeljni cilj drugostopenjskega programa je nuditi študentom poglobljeno poznavanje jezika v različnih kontekstih rabe in s tem obvladovanja aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot tudi ustnega komuniciranja v japonskem jeziku ter poglobljeno poznavanje ključnih kulturoloških in družboslovnih vsebin, povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje bo diplomantom omogočilo neposreden in kritičen dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko ter razumevanje relevantnih pojavov v širšem družbenem in kulturnem kontekstu ter sposobnost aktivnega samostojnega odzivanja nanje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Analysis and Translation of Japanese Media Texts 0 60 0 0 6 zimski
Analysis and Translation of Japanese ScientificTexts 1 0 60 0 0 6 letni
Elective subjects 1 36
Outside elective subjects 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Japanese Didactics 1 0 30 0 0 4 celoletni
Epistemology of Japanese Studies Research 15 15 0 0 3 zimski
Information Resources and Tools for Japonology Students 15 15 0 0 3 zimski
Specific Topics in Japanese Art 15 15 0 0 3 letni
Selected Topics in Chinese Art 2 15 15 0 0 3 letni
Japanese Language in Media 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Linguistics 1 30 0 30 0 6 letni
Classical Japanese 30 0 30 0 6 zimski
Modern Japanese Literature 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics on Japanese History of Thought 15 15 0 0 3 letni
Modern Korean 1 0 0 150 0 9 celoletni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Analysis and Translation of Japanese ScientificTexts 2 0 60 0 0 6 zimski
Masters Seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Master Thesis and Presentation 0 0 0 0 24 celoletni
Elective subjects 1 18
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Japanese Didactics 1 0 30 0 0 4 celoletni
Japanese Didactics 2 - Pedagogical Praxis 0 30 0 0 6 zimski
Epistemology of Japanese Studies Research 15 15 0 0 3 zimski
Information Resources and Tools for Japonology Students 15 15 0 0 3 zimski
Specific Topics in Japanese Art 15 15 0 0 3 letni
Selected Topics in Chinese Art 2 15 15 0 0 3 letni
Japanese Language in Media 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Linguistics 1 30 0 30 0 6 letni
Classical Japanese 30 0 30 0 6 zimski
Modern Japanese Literature 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics on Japanese History of Thought 15 15 0 0 3 letni
Modern Korean 1 0 0 150 0 9 celoletni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni

Staff