Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Japonologija

Content

Drugostopenjski dvopredmetni program je nadgradnja prvostopenjskih univerzitetnih programov japonologije, ki omogoča širši strukturiran interdisciplinarni pogled na japonsko stvarnost. Temelji na poglabljanju jezikoslovnih, družboslovnih in kulturoloških vedenj o Japonski. Ob poglobljenem poznavanju jezika je pri proučevanju kulturoloških in družboslovnih vsebin poudarek na rabi japonskih primarnih virov.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Analysis and Translation of Japanese Media Texts 0 60 0 0 6 zimski
Analysis and Translation of Japanese ScientificTexts 1 0 60 0 0 6 letni
Elective subjects 1 18
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Japanese Didactics 1 0 30 0 0 4 celoletni
Epistemology of Japanese Studies Research 15 15 0 0 3 zimski
Information Resources and Tools for Japonology Students 15 15 0 0 3 zimski
Specific Topics in Japanese Art 15 15 0 0 3 letni
Selected Topics in Chinese Art 2 15 15 0 0 3 letni
Japanese Language in Media 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Linguistics 1 30 0 30 0 6 zimski
Classical Japanese 30 0 30 0 6 zimski
Modern Japanese Literature 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics on Japanese History of Thought 15 15 0 0 3 letni
Modern Korean 1 0 0 150 0 9 celoletni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Analysis and Translation of Japanese ScientificTexts 2 0 60 0 0 6 zimski
Masters Seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Master Thesis and Presentation 0 0 0 0 12 celoletni
Elective subjects 1 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Japanese Didactics 1 0 30 0 0 4 celoletni
Japanese Didactics 2 - Pedagogical Praxis 0 30 0 0 6 zimski
Epistemology of Japanese Studies Research 15 15 0 0 3 zimski
Information Resources and Tools for Japonology Students 15 15 0 0 3 zimski
Specific Topics in Japanese Art 15 15 0 0 3 letni
Selected Topics in Chinese Art 2 15 15 0 0 3 letni
Japanese Language in Media 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Linguistics 1 30 0 30 0 6 zimski
Classical Japanese 30 0 30 0 6 zimski
Modern Japanese Literature 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics on Japanese History of Thought 15 15 0 0 3 letni

Staff