Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Univerzitetni študijski program prve stopnje Sinologija

Content

Temeljni cilji programa so nuditi študentom in študentkam sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanim s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Critical Reading and Writing 0 0 60 0 6 celoletni
Development of Chinese Script 60 0 0 0 7 celoletni
Standard Chinese 1 120 0 120 0 20 celoletni
Standard Chinese 1 - Phonetics 0 0 60 0 6 celoletni
Standard Chinese 1 - Conversation 0 0 60 0 7 celoletni
Introduction to East Asian Studies 0 0 30 0 6 celoletni
History of East Asia 60 0 0 0 8 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Chinese Philosophy 15 15 0 0 3 zimski
Chinese Literature 30 30 0 0 6 celoletni
Methodology of Intercultural Studies 0 0 60 0 6 celoletni
Modern China 30 30 0 0 6 celoletni
Modern Theoretical Discourses 15 15 0 0 3 letni
Standard Chinese 2 0 0 180 0 12 celoletni
Standard Chinese 2 - Conversation 0 0 60 0 6 celoletni
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 zimski, letni
Selected Topics in Chinese Culture 0 0 60 0 6 zimski
Selected Topics in Taiwan Studies 30 30 0 0 6 celoletni
Language Technologies 0 60 0 0 6 celoletni
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6 celoletni
3. Year P S V D KT Semester
Diploma Thesis 0 0 0 0 8 celoletni
Chinese Art 30 30 0 0 6 celoletni
Methodological Seminar for Diploma Thesis 0 60 0 0 6 celoletni
Contemporary Chinese Poltics and Economy 0 0 30 0 3 zimski
Standard Chinese 3 0 0 120 0 12 celoletni
Standard Chinese 3 - Writing 0 0 60 0 6 celoletni
Theory and Practice of Translation 0 0 60 0 6 celoletni
Tradition and Modernity 0 0 60 0 4 letni
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 zimski, letni
Selected Topics in Chinese Culture 0 0 60 0 6 zimski
Selected Topics in Taiwan Studies 30 30 0 0 6 celoletni
Language Technologies 0 60 0 0 6 celoletni
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6 celoletni

Staff