Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Univerzitetni študijski program prve stopnje Japonologija

Content

Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja: poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh; poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih; zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah; poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo; odprtost v stikih z drugimi kulturami; kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur; zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Japanese Language in Practice 1 0 0 60 0 6 celoletni
Contemporary Japanese 1 60 0 240 0 18 celoletni
Introduction to East Asian Studies 0 0 30 0 6 celoletni
History of East Asia 60 0 0 0 6 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Music 3 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Music 4 0 0 30 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Elective 1 - General 0 0 0 0 6
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 letni
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6 celoletni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni
Modern Korean 3 0 0 120 0 6 celoletni
Introduction to Korean Literature 1 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Japanese Language in Practice 2 0 0 60 0 6 celoletni
Contemporary Japanese 2 60 0 180 0 18 celoletni
Introduction to Japanese Linguistics 1 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to Japanese Linguistics 2 0 0 30 0 3 letni
Introduction to the history of Japan 0 0 60 0 6 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 12
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Music 3 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Music 4 0 0 30 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Elective 1 - General 0 0 0 0 6
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 letni
Chinese Art 30 30 0 0 6 celoletni
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6 celoletni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni
Modern Korean 3 0 0 120 0 6 celoletni
Introduction to Korean Literature 1 30 0 0 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Diploma seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diploma Thesis and Defence 0 0 0 0 6 letni
Japanese Society 1 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Society 2 0 0 30 0 3 letni
Contemporary Japanese 3 60 0 150 0 15 celoletni
Introduction to Japanese Literature 1 15 15 0 0 3 zimski
Introduction to Japanese Literature 2 15 15 0 0 3 letni
Elective subjects 1 18
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Elective 1 - General 0 0 0 0 6
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 letni
Japanese Music 3 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Music 4 0 0 30 0 3 letni
Chinese Art 30 30 0 0 6 celoletni
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6 celoletni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni
Modern Korean 3 0 0 120 0 6 celoletni
Introduction to Korean Literature 1 30 0 0 0 3 zimski

Staff