Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Kulture Vzhodne Azije

Content

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Kulture Vzhodne Azije ima dve smeri: smer Sinologija in smer Koreanistika.

Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom in diplomantkam sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih modelov iz drugih kultur in evropocentričnemu ocenjevanju. Študentu in študentkam omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
smer Koreanistika
Korean Phonetics 1 0 0 30 0 3 letni
Korean Culture 15 15 0 0 3 zimski
Korean Writing 1 15 0 15 0 3 letni
Modern Korean 1 0 0 150 0 9 celoletni
Introduction to East Asian Studies 0 0 30 0 6 celoletni
History of East Asia 60 0 0 0 6 celoletni
smer Sinologija
Standard Chinese 1 120 0 120 0 18 celoletni
Introduction to East Asian Studies 0 0 30 0 6 celoletni
History of East Asia 60 0 0 0 6 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
smer Koreanistika
Korean Phonetics 2 0 0 30 0 3 zimski
Korean Society 15 15 0 0 3 letni
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Modern Korean 2 0 0 150 0 9 celoletni
Introduction to Korean Literature 1 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to Korean Literature 2 30 0 0 0 3 letni
The History of Korea 15 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
smer Sinologija
Chinese Philosophy 15 15 0 0 3 zimski
Chinese Literature 30 30 0 0 6 celoletni
Modern China 30 30 0 0 6 celoletni
Standard Chinese 2 0 0 180 0 12 celoletni
Elective subjects 2 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Korean Writting 2 15 0 15 0 3 zimski
Korean Tradition and Modernity 15 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 letni
Modern Theoretical Discourses 15 15 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
smer Koreanistika
Diploma seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diploma Thesis with Presentation 0 0 0 0 6 letni
Korean Literature: Reading of the Original Texts 0 30 0 0 3 zimski
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Korean Linguistics 15 0 15 0 3 zimski
Modern Korean 3 0 0 120 0 6 celoletni
Elective subjects 1 6
smer Sinologija
Diploma Thesis 0 0 0 0 6 letni
Chinese Art 30 30 0 0 6 celoletni
Methodological Seminar for Diploma Thesis 0 30 0 0 3 zimski
Contemporary Chinese Poltics and Economy 0 0 30 0 3 zimski
Standard Chinese 3 0 0 120 0 6 celoletni
Elective subjects 2 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Selected Topics in Chinese Culture 0 0 60 0 6
Chinese Art 30 30 0 0 6 celoletni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
Introduction to the history of Japan 0 0 60 0 6 celoletni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Selected Topics in Chinese Society 0 0 30 0 3 letni
Selected Topics in Chinese Culture 0 0 60 0 6
Selected Topics in Taiwan Studies 30 30 0 0 6 celoletni
Language Technologies 0 60 0 0 6 celoletni
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6 celoletni
Development of Chinese Script 60 0 0 0 7 celoletni
Theory and Practice of Translation 0 0 60 0 6 celoletni
Tradition and Modernity 0 0 60 0 4 letni

Staff