Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Japonologija

Content

Temeljni cilj programa je, da študentje in študentke pridobijo trdne osnove japonskega jezika, ki jim omogoča vpogled v japonsko stvarnost delno tudi skozi primarne vire v japonščini, posebej še na področju druge izbrane discipline, in sposobnost kritičnega soočanja z drugimi kulturami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Contemporary Japanese 1 60 0 240 0 18 celoletni
Introduction to East Asian Studies 0 0 30 0 6 celoletni
History of East Asia 60 0 0 0 6 celoletni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Kulture vzhodne Azije
Contemporary Japanese 1 60 0 240 0 18 celoletni
Elective subjects 1 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Music 3 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Music 4 0 0 30 0 3 letni
Japanese Language in Practice 1 0 0 60 0 6
Critical Reading and Writing 0 0 60 0 6
Taiwan's Status and Role in the International Community 30 30 0 0 6
Development of Chinese Script 60 0 0 0 7
Standard Chinese 1 - Phonetics 0 0 60 0 6
Standard Chinese 1 - Conversation 0 0 60 0 7
2. Year P S V D KT Semester
Contemporary Japanese 2 60 0 180 0 18 celoletni
Introduction to Japanese Linguistics 1 30 0 0 0 3 zimski
Introduction to the history of Japan 0 0 60 0 6 celoletni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Music 3 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Music 4 0 0 30 0 3 letni
Japanese Language in Practice 2 0 0 60 0 6 celoletni
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
Introduction to Japanese Linguistics 2 0 0 30 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Diploma seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diploma thesis with defense 0 0 0 0 3 letni
Contemporary Japanese 3 60 0 150 0 15 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Anthropology of Japan 15 15 0 0 3 zimski
Japanese Society 1 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Society 2 0 0 30 0 3 letni
Japanese Music 3 0 0 30 0 3 zimski
Japanese Music 4 0 0 30 0 3 letni
Japanese Language in Practice 2 0 0 60 0 6 celoletni
Korean Art 2 30 0 0 0 3 letni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
Introduction to Japanese Linguistics 2 0 0 30 0 3 letni
Introduction to Japanese Literature 1 15 15 0 0 3 zimski
Introduction to Japanese Literature 2 15 15 0 0 3 letni

Staff