Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Kulture Vzhodne Azije

Vsebine

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Kulture Vzhodne Azije ima dve smeri: smer Sinologija in smer Koreanistika.

Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom in diplomantkam sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih modelov iz drugih kultur in evropocentričnemu ocenjevanju. Študentu in študentkam omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Koreanistika
Fonetika korejščine 1 0 0 30 0 3 letni
Korejska kultura 15 15 0 0 3 zimski
Korejska pisava 1 15 0 15 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 0 0 30 0 6 celoletni
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
smer Sinologija
Sodobna kitajščina 1 120 0 120 0 18 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 0 0 30 0 6 celoletni
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
smer Koreanistika
Fonetika korejščine 2 0 0 30 0 3 zimski
Korejska družba 15 15 0 0 3 letni
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
Uvod v korejsko književnost 1 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v korejsko književnost 2 30 0 0 0 3 letni
Zgodovina Koreje 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
smer Sinologija
Kitajska filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Kitajska literatura 30 30 0 0 6 celoletni
Moderna Kitajska 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobna kitajščina 2 0 0 180 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Korejska pisava 2 15 0 15 0 3 zimski
Korejska tradicija in moderna 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 letni
Moderni teoretski diskurzi 15 15 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
smer Koreanistika
Diplomski seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diplomsko delo z zagovorom 0 0 0 0 6 letni
Korejska književnost: branje originalnih besedil 0 30 0 0 3 zimski
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Korejsko jezikoslovje 15 0 15 0 3 zimski
Sodobni korejski jezik 3 0 0 120 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
smer Sinologija
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Kitajska umetnost 30 30 0 0 6 celoletni
Metodološki seminar za diplomsko delo 0 30 0 0 3 zimski
Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 0 0 30 0 3 zimski
Sodobna kitajščina 3 0 0 120 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 0 0 60 0 6
Kitajska umetnost 30 30 0 0 6 celoletni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v zgodovino Japonske 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz kitajske družbe 0 0 30 0 3 letni
Izbrana poglavja iz kitajske kulture 0 0 60 0 6
Izbrane teme iz tajvanskih študij 30 30 0 0 6 celoletni
Jezikovne tehnologije 0 60 0 0 6 celoletni
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6 celoletni
Razvoj kitajske pisave 60 0 0 0 7 celoletni
Teorija in praksa prevajanja 0 0 60 0 6 celoletni
Tradicija in moderna 0 0 60 0 4 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka