Studijski programi prve stopnje

Oddelek za azijske študije

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Japonologija

Vsebine

Temeljni cilj programa je, da študentje in študentke pridobijo trdne osnove japonskega jezika, ki jim omogoča vpogled v japonsko stvarnost delno tudi skozi primarne vire v japonščini, posebej še na področju druge izbrane discipline, in sposobnost kritičnega soočanja z drugimi kulturami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Sodobna japonščina 1 60 0 240 0 18 celoletni
Uvod v vzhodnoazijske študije 0 0 30 0 6 celoletni
Zgodovina Vzhodne Azije 60 0 0 0 6 celoletni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Kulture vzhodne Azije
Sodobna japonščina 1 60 0 240 0 18 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Japonska glasba 3 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 4 0 0 30 0 3 letni
Japonski jezik v praksi 1 0 0 60 0 6
Kritično branje in pisanje 0 0 60 0 6
Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti 30 30 0 0 6
Razvoj kitajske pisave 60 0 0 0 7
Sodobna kitajščina 1 fonetika 0 0 60 0 6
Sodobna kitajščina 1 konverzacija 0 0 60 0 7
2. letnik P S V D KT Semester
Sodobna japonščina 2 60 0 180 0 18 celoletni
Uvod v japonsko jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Uvod v zgodovino Japonske 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Japonska glasba 3 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 4 0 0 30 0 3 letni
Japonski jezik v praksi 2 0 0 60 0 6 celoletni
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v japonsko jezikoslovje 2 0 0 30 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Diplomsko delo z zagovorom 0 0 0 0 3 letni
Sodobna japonščina 3 60 0 150 0 15 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz antropologije Japonske 15 15 0 0 3 zimski
Japonska družba 1 0 0 30 0 3 zimski
Japonska družba 2 0 0 30 0 3 letni
Japonska glasba 3 0 0 30 0 3 zimski
Japonska glasba 4 0 0 30 0 3 letni
Japonski jezik v praksi 2 0 0 60 0 6 celoletni
Korejska umetnost 2 30 0 0 0 3 letni
Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1 0 0 120 0 6 celoletni
Uvod v japonsko jezikoslovje 2 0 0 30 0 3 letni
Uvod v japonsko književnost 1 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v japonsko književnost 2 15 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka