Studijski programi druge stopnje

Oddelek za azijske študije

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Japonologija

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni program je nadgradnja prvostopenjskih univerzitetnih programov japonologije, ki omogoča širši strukturiran interdisciplinarni pogled na japonsko stvarnost. Temelji na poglabljanju jezikoslovnih, družboslovnih in kulturoloških vedenj o Japonski. Ob poglobljenem poznavanju jezika je pri proučevanju kulturoloških in družboslovnih vsebin poudarek na rabi japonskih primarnih virov.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. V njem najdete tudi druge predmete, ki v spodnjem seznamu niso navedeni, se pa izvajajo ciklično. 

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Analiza in prevajanje medijskih besedil 0 60 0 0 6 zimski
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 1 0 60 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 18
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Epistemologija japonološkega raziskovanja 15 15 0 0 3 zimski
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 zimski
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni
Sodobni korejski jezik 1 0 0 150 0 9 celoletni
Sodobni korejski jezik 2 0 0 150 0 9 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Analiza in prevajanje znanstvenih besedil 2 0 60 0 0 6 zimski
Magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Didaktika japonščine 1 0 30 0 0 4 celoletni
Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa 0 30 0 0 6 zimski
Epistemologija japonološkega raziskovanja 15 15 0 0 3 zimski
Informacijski viri in orodja za japonologe 15 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz japonske umetnosti 15 15 0 0 3 letni
Izbrane teme iz kitajske umetnosti 2 15 15 0 0 3 letni
Japonski jezik v medijih 15 15 0 0 3 zimski
Japonsko jezikoslovje 1 30 0 30 0 6 zimski
Klasična japonščina 30 0 30 0 6 zimski
Moderna japonska književnost 15 15 0 0 3 zimski
Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske 15 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka