Tečaja iskanja po elektronskih informacijskih virih v NUK

Torek, 24. novembra od 10. do 13 ure: "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi"

Torek, 24. novembra od 10. do 13 ure: "Elektronski časopisi in iskanje knjig"

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi"  bo v torek, 17. novembra od 10. do 13 ure. Tečaj predstavi značilnosti znanstvenih bibliografij, na praktičnih primerih demonstrira posebnosti iskanja, uporabo tezavra itn. Zatem predstavi, katere znanstvene bibliografije pokrivajo posamične discipline, nadaljuje z orisom citatnih indeksov, na praktičnih primerih pokaže specifičen pristop k iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in različne možnosti uporabe. Tečaj se sklene s praktičnim prikazom možnih poti do besedila člankov: tiskanih in elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

 

Tečaj "Elektronski časopisi in iskanje knjig" bo v torek, 24. novembra od 10. do 13 ure. Tečaj predstavi dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokaže, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavi naslednje skupine informacijskih virov: knjigotrške kataloge, kataloge knjižnic, nacionalne bibliografije, knjigarne na internetu ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

 

Tečaji so brezplačni in bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

 

Prijave sprejemajo na elektronski naslov

referalni-center [at] nuk [dot] uni-lj [dot] si ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.

Udeleženci morajo poznati delo z računalnikom v okolju Windows.