Back to top

    Facebook skupina za izmenjavo študijskih izkušenj iz tujine

 

Priznavanje študijskih obveznosti.  

Kdor se vrne s študijskega bivanja v tujini in bi rad, da mu FF prizna opravljene obveznosti, izpolni ta obrazec in ga s prilogami odda v tajništvo oddelka.

Na katedri za japonologijo je možno priznanje tako obveznih kot izbirnih predmetov, po dogovoru s katedro za japonologijo.