Back to top

Prijava na izpite

Razpored izpitnih rokov je objavljen v sistemu VIS na [http://vis.ff.uni-lj.si]. Uporabniško ime in geslo za dostop do sistema dobi vsak študent ob vpisu na FF. Za vse izpite in tudi za vnos ocene pri predmetih, ki se ocenjujejo na osnovi seminarskih nalog, je obvezna elektronska prijava na izpit v sistemu VIS. Za posamezne kolokvije in teste prijava ni potrebna.