Študij v tujini

 Facebook skupina za izmenjavo študijskih izkušenj iz tujine

Študij na Kitajskem (LRK) ali na Tajvanu:

Štipendije na oddelku AŠ

Štipendije Konfucijevega inštituta

Poletni tečaji

Izvajanje študija v tujini: Vsi, ki ste vpisani v dodiplomske ali podiplomske programe Katedre za sinologijo in bi v naslednjem študijskem letu želeli izvajali študijsko izpopolnjevanje na Kitajskem ali Tajvanu, izpolnite obrazec Prijava za štipendije in ga oddajte v tajništvo do 20. februarja 2018. Priložite povprečno oceno vseh opravljenih izpitov in motivacijsko pismo, na osnovi katerih se bo opravila izbira kandidatov in kandidatk. Po potrebi bo opravljen pogovor s kandidati in kandidatkami. 

Priznavanje študijskih obveznosti:  Za priznavanje določenih vsebin po povratku v Slovenijo je potrebno izpolniti obrazec in ga z vsemi dokazili oddati v tajništvo oddelka najkasneje do 15. septembra 2018. Hkrati je potrebno oddati tudi Obvestilo o odhodu na študij v tujino. Nekatere smernice priznavanja obveznosti lahko najdete v dokumentu Priznavanje študijskih obveznosti v tujini.

Študij na Japonskem:

AlumniJapanSlovenia - Društvo nekdanjih študentov na Japonskem

Interni razpisi za enoletne, enomesečni in dvotedenski program. Več informacij o japonskih univerzah, s katerimi ima Filozofska fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju: [Univerza Tsukuba]  [Univerza Gunma]  [Univerza Miyazaki]  [Tokijska univerza za tuje jezike (TUFS)]  [Univerza Tohoku Fukushi]  [Japonska ženska univerza]

SloTan: dvo-(štiri-)tedenski program vsako leto marca za študente z japonskih partnerskih univerz (arhiv na e-ucenju, pogovori na Facebooku)

INFORMATIVNI SESTANEK glede študija na Japonskem bo v četrtek 16. oktobra 2017 od 13.30 do 14.30 v predavalnici R2.

 


Študij v Koreji:


           6-mesečni študij na univerzi ChungAng (informacije tukaj) in na Korejski univerzi za tuje jezike HUFS (dodatne informacije tukaj).

          korejske državne štipendije za podiplomski študij.

 

Študij v Indiji:

razpis štipendij indijske vlade za dodiplomski ali podiplomski študij.

Ostale študijske priložnosti:

Povezave na druge razpise in druge možnosti študija ali dela v tujini.

Erasmus+: izmenjave z evropskimi univerzami: Vilnius v Latviji, Olomouc na Češkem, Bologna in Ca'Foscari (Venezia) v Italiji, Bonn in Munster v Nemčiji, Bratislava na Slovaškem in Bucharest v Romuniji. Več na strani Mednarodne pisarne FF.

Erasmus+ študijska praksa: praktično usposabljanje v drugih državah EU (od 3 do 12 mesecev), lahko v povezavi s študijsko izmenjavo Erasmus. Informacije na strani FF in razpis.

Leonardo da Vinci - štipendije za 10-tedensko praktično usposabljanje v katerikoli državi EU, EFTA ali Turčiji za diplomante UL. Razpis 2010. Obrazec "Predlog projekta".

 

Obvestila o štipendijah in raziskovalnih programih na spletni strani Evropskega združenja za japonske študije EAJS:

http://www.eajs.eu/index.php?id=302

Obvestila o aktualnih štipendijah za študij v tujini na spletni strani UL:

http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/moznosti_stipendij/aktualna_ponudba_stipendij.aspx

Razpisi na spletni strani FF:

http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Razpisi 

 

Priznavanje študijskih obveznosti.  

Kdor se vrne s študijskega bivanja v tujini in bi rad, da mu FF prizna opravljene obveznosti, izpolni ta obrazec, ga natisne in odda v referat za študijske zadeve, obenem pa ga pošlje po elektronski pošti predstojniku oddelka.

Katedra za japonologijo: Možno je priznanje tako obveznih kot izbirnih predmetov, po dogovoru s katedro za japonologijo.

PriponkaVelikost
2010poletnaChungAng.pdf76.64 KB
2010enoletniChunAng_HUFS.pdf90.81 KB
hufs-razpis10-11.pdf90.22 KB
PaiChaiSummer2010.PDF870.39 KB
PaiChai2010Application.pdf381.12 KB
Razpis_LDV_2010.pdf1.65 MB
RazpisLDV2010priloga2.doc33.5 KB
stipendije_na_katedri_za_sinologijo_za_studij_na_kitajskem_ali_tajvanu_v_studijskem_letu_2018.doc38.5 KB