Študij na Japonskem

 

V okviru doslej sklenjenih sporazumov o izmenjavah z japonskimi univerzami imajo v akademskem letu 2018/2019 študenti japonologije možnost prijave na 4 enoletne, en 4-tedenski in en 2-tedenski program.

Študijska bivanja na Japonskem so poleg tega možna tudi preko programov, ki jih razpisujejo druge ustanove in organizacije:

- veleposlaništvo Japonske v RS http://www.si.emb-japan.go.jp/ (celoletne državne štipendije ter krajša bivanja)

- Japan Return Programme (NPO) http://www.bna.co.jp/jrp/ ali http://jrp.nihongo.or.jp/2010%20Summit%20Call%20For%20in%20English.pdf 

 

Prijave na enoletne programe (TUFS, U.Gunma, U. Tsukuba, U.Miyazaki in Rikkyo - o vsebini glej spodaj), sprejema dr. Nagisa Moritoki po elektronski pošti na naslov nagisa.moritoki pri guest.arnes.si do vključno 15. novembra 2017. Prijave naj imajo naslov "日本への留学2018/19" in naj vsebujejo

1. ime, telefon in naslov e-pošte kandidata,

2. potrdilo o opravljenih izpitih (izpis iz VISa ali kopija indeksa)

3. ime univerze ter datum programa, na katerega se kandidat prijavlja

4. plan študija (2 tipkani strani A4 v japonskem jeziku)

5. ali bi na študij na Japonsko šel/šla samo s štipendijo ali tudi samoplačniško.

Možna je tudi prijava na več programov (univerz) hkrati: v tem primeru naj kandidati navedejo, katera je njihova prva želja, katera druga itd.

  

Razpis za enomesečni program na U. Tohoku Fukushi in dvotedenski program na JWU bo spomladi 2018.

a) ENOLETNI PROGRAMI:

 

1) 東京外国語大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA TOKIJSKI UNIVERZI ZA TUJE JEZIKE od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019

Tokijska univerza za tuje jezike (東京外国語大学 – Tokyo University of Foreign Studies - TUFS) je osrednja univerza za študij tujih jezikov na Japonskem. Študij na univerzi traja dva semestra, od 1. aprila do 30. septembra in od 1. oktobra do 31. marca. Študentje/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika za tuje študente in poslušajo predavanja za vse dodiplomske študente. Oproščeni so plačevanja šolnine in imajo možnost bivanja v študentskem domu (cca 17.700 JPY + stroški=ca. 150 evrov mesečno). Udeleženci nosijo vse druge stroške: letalski prevoz (ca. 1000 EUR), stroške hrane (ca. 35.000 JPY = ca. 240 EUR mesečno), zdravstveno zavarovanje, lokalni prevoz ipd. Univerza gostiteljica bo enega od kandidatov priporočila za japonsko državno štipendijo, ki krije stroške letala in bivanja, vendar štipendija ni zagotovljena. Več informacij na http://www.tufs.ac.jp/

oziroma http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/international_student/faq.html

Prijavijo se lahko dodiplomski študentje/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija. Izbrana bosta dva kandidata / dve kandidatki za študij od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019.

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "日本への留学2018/19", do vključno 15. novembra 2017.

 

2) 群馬大学

ENOLETNI ŠTUDIJ NA UNIVERZI GUNMA na fakulteti za družboslovje in informatiko od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019

Univerza Gunma je glavna državna univerza istoimenske prefekture. Sedež ima v mestu Maebashi, dobrih 100 km iz Tokia. Študij traja dva semestra. Študentje/tke najprej en semester obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, nato pa lahko poslušajo tudi predavanja za dodiplomske študente na Fakulteti za družboslovje in informatiko. Študent / študentka na izmenjavi je oproščen/a plačevanja šolnine. Udeleženci nosijo vse druge stroške: stanovanje (ca. 30.000 JPY - 200 EUR mesečno), hrana (v menzi ca. 1000 – 1500 JPY oz. 7 – 10 EUR dnevno), letalo (ca. 1000 EUR). Približno vsako drugo leto sta na voljo ena ali dve štipendiji za posebej dobre kandidate (državna štipendija cca. 120.000 JPY mesečno, štipendija JASSO cca 80.000 JPY mesečno, pokrit je tudi letalski prevoz). Več informacij na strani http://www.gunma-u.ac.jp/ ali pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prijavijo se lahko študenti/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija.  Izbrana bosta eden ali dva kandidata/-tki za študij od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019.

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "日本への留学2018/19", do vključno 15. novembra 2017.

 

3) 筑波大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ALI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI V TSUKUBI od 1.10.2018 do 30.9.2019

Univerza v Tsukubi, s katero oddelek AAŠ sodeluje že od nastanka, je ena najuglednejših japonskih državnih univerz. Nahaja se pribl. 50 km iz Tokia, v pred 40 leti zgrajenem mestu Tsukuba, ki je zraslo kot univerzitetno in znanstveno raziskovalno središče. Študij na univerzi traja tri trimestre. Študentje/tke obiskujejo intenzivni tečaj japonskega jezika, lahko pa tudi poslušajo predavanja za dodiplomske študente na Kolidžu za japonski jezik in kulturo Univerze v Tsukubi. 

Zagotovljeno je bivanje v študentskem domu (cca 10.000 JPY). Prav tako so študentje / študentke na izmenjavi oproščeni plačevanja šolnine. Skoraj vsako leto je na voljo tudi ena štipendija za posebej dobre kandidate (cca 80.000 JPY mesečno, pokriti so tudi stroški za letalo). Udeleženci nosijo vse druge stroške. Stroški hrane v menzi univerze so cca. 1000 -1500 JPY dnevno, možno pa je tudi kuhanje v študentskem domu. Več informacij na http://www.tsukuba.ac.jp/ in pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prijavijo se lahko študentje/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje, v obeh primerih z zelo dobrim ali odličnim učnim uspehom (srednja ocena 8 ali več). Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija. Izbrani bodo: en kandidat za podiplomski študij in 2 kandidata za dodiplomski študij.

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "日本への留学2018/19", do vključno 15. novembra 2017.

Poleg tega se z Univerzo v Tsukubi izvaja tudi program za študente v podiplomskem programu. Podrobnosti o tem in razpis bodo objavljeni naknadno (na oglasni deski v sistemu e-ucenje).

 

 

4) 宮崎大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UNIVERZI MIYAZAKI od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019

več informacij o univerzi na http://www.miyazaki-u.ac.jp/

Razpisano je eno študijsko mesto, ki ga štipendira Fundacija Heiwa Nakajima. Štipendist/-ka od fundacije dobi letalsko karto in mesečno žepnino okoli 120.000 jenov, šolnine je oproščen/-a. 

Prijavijo se lahko študentje/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija.

Izbran bo en kandidat/ena kandidatka za dodiplomski študij.

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "日本への留学2018/19", do vključno 15. novembra 2017.

 

5) 立教大学

ENOLETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA RIKKYO UNIVERZI od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019

več informacij o univerzi na http://icc.rikkyo.ac.jp

Prijavijo se lahko študentje/tke, ki so redno vpisani/e v 2. ali 3. letnik prvostopenjskega študija japonologije, ali podiplomski študentje. Prednost bodo imeli kandidati/tke, ki imajo boljše ocene in boljši plan študija.

Izbran bo dva kandidata.

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "日本への留学2018/19", do vključno 15. novembra 2017.

b) KRAJŠI PROGRAMI

 

1) 東北福祉大学

ENOMESEČNI ŠTUDIJ NA UNIVERZI TOHOKU FUKUSHI 

Tohoku fukushi daigaku - Visoka šola za socialno delo Tohoku v mestu Sendai nudi tečaje japonskega jezika in kulture, ob vikendih ekskurzije ter priskrbi prenočišče v študentskem domu. Datum bo objavljen naknadno, predvidoma bo program potekal julija 2018. Udeleženci nosijo potne stroške do mesta Sendai (pribl. 1000 EUR) ter stroške prehrane in lokalnega prevoza (skupaj cca 20 evrov na dan), stanovanje v domu pa je brezplačno. Več informacij na http://www.jwu.ac.jp/unv/international_exchange/

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "東北福祉大学への留学". Razpis bo spomladi 2018.

2) 日本女子大学

DVOTEDENSKI ŠTUDIJ NA JAPONSKI ŽENSKI UNIVERZI dva tedna julija 2018

Japonska ženska univerza v Tokiu (Japan Women's University) nudi dvotedenski tečaj japonskega jezika in kulture z vodenimi obiski in srečanji s tamkajšnjimi študentkami in profesorji. Omogočeno je bivanje v študentskem domu, morda bo možno bivanje pri družini. Točni datumi bodo znani naknadno. Kandidatki bosta oproščeni šolnine, sami pa bosta nosili stroške prevoza (letalo ca. 1000 EUR), študentskega doma (pribl. 200 EUR) in hrane (pribl. 1500-2000 JPY oz. 10-14 EUR na dan). Več informacij na spletni strani http://www.jwu.ac.jp/ oz. http://www.jwu.ac.jp/unv/international_exchange/foreign/support.html ter pri učiteljih na katedri za japonologijo.

Prednost pri prijavi imajo redno vpisane študentke 2. in 3. letnika 1. stopnje ter študentke podiplomskega študija. Japonska ženska univerza žal ne sprejema moških študentov.

Prijave naj bodo naslovljene na dr. Nagiso Moritoki, s pripisom "日本女子大学への留学". Razpis bo spomladi 2018.