Further Development of Korean Studies in Ljubljana / Nadaljni razvoj Koreanistike v Ljubljani

  • projektni vodja / project leader: red. prof. dr. Andrej Bekeš
  • podpira / supported by: Akademija za korejske študije / Academy of Korean Studies
  • cilj / goal: publikacija novega učbenika (korejske literature in kulture) / publication of a new workbook
  • trajanje / duration: od julija 2015 do junija 2018
  • število sodelujočih z oddelka / number of participants from the Department: 4