Back to top

Društvo študentov koreanistike

Društvo študentov koreanistike, ustvarjeno v začetku leta 2016, je neprofitna študentska organizacija, primarno usmerjena v promoviranje in širjenje znanja o korejski kulturi, ki sega od glasbe do hrane, o korejski tradiciji ter zgodovini te oddaljene dežele. Z udeleževanjem ter organiziranjem raznih dogodkov, kot so na primer tekmovanje v korejskem govorništvu ter kpop plesne delavnice, se ne le na Filozofski fakulteti, temveč po celi Sloveniji trudimo razširiti splošne informacije o Južni Koreji ter kulturo dotične države kar se da približati ljudem, da bi vanjo dobili vpogled in mogoče celo zanimanje.

E-mail: dskoreanistika [at] gmail [dot] com
Facebook stran: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-%C5%A1tudentov-koreanistike-Students-Association-of-Koreanology-1772419386319044/