Back to top

Razmere v Vzhodni Aziji se vse bolj zaostrujejo. 69 let po koncu II. svetovne vojne je Japonska v teritorialnem sporu z vsemi svojimi sosedami. LR Kitajska je glede otokov in čeri v teritorialnem sporu ne le z Japonsko, Republiko Korejo in Tajvanom ampak tudi z južnimi sosedami - Filipini, Malezijo in Vietnamom.

Pri teritorialnih sporih posebej bode v oči zaostrovanje med Japonsko, LR Kitajsko in Tajvanom glede otočja Senkaku/Diaoyu/Diaoyutai od l. 2010 dalje. Eskalacija spora, ki v zadnjem času postaja zaskrbljujoča, spominja tudi na eskalacijo ob razpadu Jugoslavije.

V želji, da bi osvetlili vzroke, zakaj prihaja do takšnega ravnanja ravno sedaj, ter da bi o tem vprašanju na strokovno utemeljen način osvestili tudi širšo publiko v Sloveniji, Oddelek za azijske in afriške študije Filozofske fakultete UL prireja delavnico in okroglo mizo o tej tematiki.

 

 

Čas in kraj: 14. 3. 2014 (petek), Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

 

 

PROGRAM

 

9:00 - 9:05 Pozdravni nagovor (predstojnik Oddelka AAŠ, A. Bekeš) Prikaz ozadja problemov
9:05 - 9:25 REFERAT 1: Problematika z vidika Japonske dr. Boštjan Bertalanič, Univerza v Tokiu
9:25 - 9:45 REFERAT 2: Problematika z vidika LR Kitajske prof. dr. Mitja Saje, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta
9:45 -10:05 REFERAT 3: Problematika z vidika Tajvana doc. dr. Saša Istenič, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta
10:05 -10:25 REFERAT 4: Problematika z vidika mednarodnih odnosov prof. dr. Zlatko Šabič, Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede
10:25 -10:45 REFERAT 5: Problematika z vidika mednarodnega prava: prof. dr. Mirjam Škrk, Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta

-----

10:45-11:00 Premor za kavo

-----

11:00-13:00 OKROGLA MIZA prof. dr. Zlatko Šabič, prof. dr. Mirjam Škrk, prof. dr. Mitja Saje, prof. dr. Jana Rošker, prof. dr. Andrej Bekeš, doc. dr. Saša Istenič, dr. Boštjan Bertalanič

-----

 

13:00 -- Kosilo za udeležence