Back to top

Antropologija Ainujev: (1) Izvor in zgodovina ljudstva Ainu (2) Predmoderni ainujski način življenja

 

Ljudstvo Ainu s severa Japonske je klasično ljudstvo antropoloških študij. Četudi so bili Ainuji v 20. stoletju podvrženi veliki diskriminaciji, jih je japonska vlada leta 2008 končno priznala kot avtohtono ljudstvo Japonske. V predavanjih bomo najprej obravnavali zgodovinski izvor ljudstva Ainu s stališča fizične antropologije, arheologije in jezikoslovja. V drugem delu pa si bomo ogledali tradicionalni način življenja Ainujev pred japonsko in rusko kolonizacijo v 19. stoletju.

 

The Ainu of northern Japan are a classic people of anthropology. Although Ainu people faced great discrimination in the 20th century, in 2008 the Japanese government finally recognized the Ainu as Indigenous to Japan. In these lectures we will first discuss the historical origins of the Ainu people from the perspectives of physical anthropology, archaeology and linguistics. Then we will look at the traditional lifeways of Ainu people before colonization by Japan and Russia in the 19th century.

 

 

Mark Hudson je profesor antropologije na Univerzi Nishikyushu na Japonskem in član skupine "History Working Group" na Centru za ainujske in avtohtone študije Univerze na Hokkaidu. Knjiga Beyond Ainu Studies: Changing Academic and Public Perspectives (Onkraj ainujskih študij: k spreminjanju akademskih in javnih pogledov), katere sourednik je, bo izšla jeseni 2013 pri založbi Hawaii University Press.

 

Mark Hudson is Professor of Anthropology at Nishikyushu University in Japan and a member of the History Working Group of the Center for Ainu and Indigenous Studies, Hokkaido University. His co-edited volume Beyond Ainu Studies: Changing Academic and Public Perspectives will be published by Hawaii University Press in the autumn of 2013.

 

Predavanji, ki jih organizira Oddelek za azijske in afriške študije, bosta potekali 11. in 12. marca 2013.

 

11. 3. 2013 / 16.20 - 18.00 (predavalnica 2 (spremenjeno))

12. 3. 2013 / 16.20 - 18.00 (Rimljanka (spremenjeno!))

 

Predavanji bosta v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!